Ποια είναι η προθεσμία πληρωμής σας;

2020/08/29

ΚΑΤΑΘΕΣΗ: 30% TT,BALANCE: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. Μετά την παραλαβή του ισοζυγίου,